ಬೆಳಗಾವಿ :

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಡಾ.ಸೋನಾಲಿ ಸರ್ನೋಬತ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ರೂ. 28,000 ಸಾಲ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಅಜಾಗರೂಕ ಸಾಲವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಚಲಿತ ಬಿಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿನಾಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆ ಬಜೆಟ್. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮರೆತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.