ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್:

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿಯು “ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಯಾವುದೇ ನಿವಾಸಿ… ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗೆ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ” ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಇದು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
“ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ” ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ವಿವಾಹಿತನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು “ಬಲವಂತದಿಂದ, ವಂಚನೆಯಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ” , ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ (ಗುರುತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ)” ಮಾಡಿದರೆ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ ಜೊತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಸಂಬಂಧದ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕರೆಸಬಹುದು. ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ತನ್ನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನೋಂದಾಯಿತ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳ “ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ” ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, “ನಿಗದಿತ ಸ್ವರೂಪ” ದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು “ತಪ್ಪು” ಅಥವಾ “ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ” ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. 21 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಪೋಷಕರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ₹ 25,000 ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ₹ 25,000 ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ನೋಂದಣಿ ವಿಳಂಬವಾದರೂ, ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ₹ 10,000 ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ, ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ; ಅಂದರೆ, ಅವರು “ದಂಪತಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಗು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

“ವಿವಾಹದಿಂದ, ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಜನಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ… ಯಾವುದೇ ಮಗುವನ್ನು ‘ಅಕ್ರಮ’ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, “ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ (ಪೋಷಕರ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ)” ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ತನ್ನ ಲೈವ್-ಇನ್ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ತೊರೆದುಹೋದ” ಮಹಿಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಏಕಸೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (UCC) ಕರಡು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಅದು “ತೊರೆಯುವಿಕೆ” ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ..
ಒಂದು ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (UCC) ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಬಿಜೆಪಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅದು ಪಕ್ಷವು ಗೆದ್ದಿತು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇತೃತ್ವದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ನೇಮಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯು ವರದಿಯಾದ 2.33 ಲಕ್ಷ ಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು 60,000 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 749 ಪುಟಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ, ಎಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿವಾಹದ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಏಕರೂಪದ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಸೇರಿವೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಮರಣದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಚರಣೆಗಳಾದ ‘ಹಲಾಲಾ’ ಮತ್ತು ‘ಇದ್ದತ್’ ನಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (UCC) ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡವು ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ ರಾಜ್ಯವು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.