2007 ಕ್ಕು ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಜನವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಖು ಸಂಕ್ರಾತಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಇಸ್ವಿ 2008 ರಿಂದ ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏಕೆಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನು ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ.

ಇಂದಿನಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಪ್ರವೇಶದವರೆಗೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ 20 ನಿಮಿಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸ್ಫೂಲಗಣನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 72 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ದಿನ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ 72 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ 2080 ನಂತರ ಸಂಕ್ರಾತಿ ಹಬ್ಬವು ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 1935 ರಿಂದ 2007 ರವರೆಗೆ ಹಬ್ಬವು ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. 2008 ರಿಂದ 2080 ರವರೆಗೆ ಜನವರಿ 15ರಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ.

ಪ್ರತಿ 72 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಬ್ಬವು ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.1935 ರಿಂದ 2007 ಜನವರಿ 14, ಜನವರಿ 15, 2008 ರಿಂದ 2080 ರವರೆಗೆ ದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.