ಅಯೋಧ್ಯೆ :
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲಲ್ಲಾನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೋದಿ ತಾವು, 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ವ್ರತ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಕೇವಲ 11 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಜೀವನದ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾಗ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪವಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೊದಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

ತಪಸ್ವಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಮಹಾಪುರುಷರಿಂದ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆತಿದೆ. ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಇಂದಿನಿಂದ 11 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ
ವ್ರತ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವೆ.
ಪುಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.